Wat doen we?

Rotterdam-Charlois is een stadsdeel dat bekend staat om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk en wonen. KOCO Rotterdam wil de leefbaarheid in de wijk Carnisse verbeteren aan de hand van de volgende vier pijlers:

Thuisgevoel: in een wereld waar van alles verandert en informatie over deze veranderingen in ongekende snelheid en hoeveelheid op ons afkomt, is het prettig om een omgeving te hebben waar je van op aan kan, dichtbij, toegankelijk, en veilig.

Inclusiviteit: KOCO Rotterdam wil de bewoners van de Nancy Zeelenbergflat en de wijk Carnisse laten zien dat ze ertoe doen en dat iedereen welkom is. Onze activiteiten richten zich op alle buurtbewoners: man/ vrouw, jong en oud, ongeacht religieuze, etnische achtergrond of overtuiging, fysieke en/of verstandelijke beperking. Dat betekent ook dat we ons best doen om mensen die moeite hebben met ‘participeren’ in de samenleving bij ons de gelegenheid krijgen om hun steentje bij te dragen op hun eigen manier.

Eenzaamheid verminderen: KOCO Rotterdam zet in op het verminderen van de ervaring van eenzaamheid door bewoners en omwonenden door hen een plek te bieden om samen te komen, samen te eten, elkaar te leren kennen en samen activiteiten te ondernemen. We richten ons hierbij op ouderen én jongeren in de wijk, omdat we geloven dat beide groepen over potentie beschikken die van meerwaarde is voor de ander.

Maatschappelijke meerwaarde: Werk en bezig zijn gaat samen met fysieke en mentale gezondheid. De activiteiten die KOCO Rotterdam in de flat onderneemt dragen bij aan het gevoel dat bewoners ertoe doen. Tegelijkertijd vraagt KOCO Rotterdam van bewoners en omwonenden: ‘doe ertoe!’. We geven bewoners en omwonenden de gelegenheid om hun eigen activiteiten (samen) vorm te geven en/of uit te voeren.